Top 10 xe hơi Mazda tốt nhất trong lịch sử

20/11/2021 13:30

Trang CarBuzz vừa bầu chọn ra 10 mẫu xe hơi tốt nhất trong lịch sử Mazda, trong đó có cái tên quen thuộc là CX-5.

1. Mazda R360 Coupe 1960

1. Mazda R360 Coupe 1960

2. Mazda Cosmo Sport 110S 1967

2. Mazda Cosmo Sport 110S 1967

3. Mazda RX-2 1970

3. Mazda RX-2 1970

4. Mazda RX-7 1978

4. Mazda RX-7 1978

5. Mazda MX-5 Miata 1989

5. Mazda MX-5 Miata 1989

6. Mazda RX-7 1989

6. Mazda RX-7 1989

7. Mazdaspeed MX-5 Miata 2004

7. Mazdaspeed MX-5 Miata 2004

8. Mazdaspeed3 2010

8. Mazdaspeed3 2010

9. Mazda RX-8 2003

9. Mazda RX-8 2003

10. Mazda CX-5 2017

10. Mazda CX-5 2017

Kim Trọng