Top 10 xe mẫu sedan gia đình cỡ trung tốt nhất năm 2021

22/01/2021 10:00

Tạp chí Car and Driver mới đây đã bầu chọn ra 10 xe sedan gia đình cỡ trung tốt nhất năm 2021 dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau.

1. Honda Accord (giá khởi điểm: 25.725 USD)

1. Honda Accord (giá khởi điểm: 25.725 USD)

2. Mazda 6 (giá khởi điểm: 25.270 USD)

2. Mazda 6 (giá khởi điểm: 25.270 USD)

3. Hyundai Sonata (giá khởi điểm: 24.595 USD)

3. Hyundai Sonata (giá khởi điểm: 24.595 USD)

4. Toyota Camry (giá khởi điểm: 25.965 USD)

4. Toyota Camry (giá khởi điểm: 25.965 USD)

5. Kia K5 (giá khởi điểm: 24.455 USD)

5. Kia K5 (giá khởi điểm: 24.455 USD)

6. Nissan Altima (giá khởi điểm: 25.225 USD)

6. Nissan Altima (giá khởi điểm: 25.225 USD)

7. Subaru Legacy (giá khởi điểm: 23.820 USD)

7. Subaru Legacy (giá khởi điểm: 23.820 USD)

8. Toyota Mirai (giá khởi điểm: 50.455 USD)

8. Toyota Mirai (giá khởi điểm: 50.455 USD)

9. Volkswagen Passat (giá khởi điểm: 24.990 USD)

9. Volkswagen Passat (giá khởi điểm: 24.990 USD)

10. Chevrolet Malibu (giá khởi điểm: 23.065 USD)

10. Chevrolet Malibu (giá khởi điểm: 23.065 USD)

Kim Trọng