Top 10 xe mini tốt nhất năm 2020: Nhiều thương hiệu quen thuộc tại Việt Nam

30/09/2020 08:00

Dưới đây là 10 mẫu xe bình dân cỡ nhỏ hạng B tốt nhất trên thế giới năm 2020, xuất hiện nhiều tên quen thuộc đã và đang được bán tại Việt Nam.

1. Nissan Versa - Nissan Sunny 2020 (giá khởi điểm: 14.730 USD)

1. Nissan Versa - Nissan Sunny 2020 (giá khởi điểm: 14.730 USD)

2. Hyundai Accent 2020 (giá khởi điểm: 15.295 USD)

2. Hyundai Accent 2020 (giá khởi điểm: 15.295 USD)

3. Kia Rio 2020 (giá khởi điểm: 15.850 USD)

3. Kia Rio 2020 (giá khởi điểm: 15.850 USD)

4. Toyota Yaris 2020 (giá khởi điểm: 15.650 USD)

4. Toyota Yaris 2020 (giá khởi điểm: 15.650 USD)

5. Mini Cooper Clubman 2021 (giá khởi điểm: 29.900 USD)

5. Mini Cooper Clubman 2021 (giá khởi điểm: 29.900 USD)

6. Honda Fit - Honda Jazz 2020 (giá khởi điểm: 16.190 USD)

6. Honda Fit - Honda Jazz 2020 (giá khởi điểm: 16.190 USD)

7. Chevrolet Sonic 2020 (giá khởi điểm: 16.720 USD)

7. Chevrolet Sonic 2020 (giá khởi điểm: 16.720 USD)

8. MINI Cooper 2021 (giá khởi điểm: 22.400 USD)

8. MINI Cooper 2021 (giá khởi điểm: 22.400 USD)

9. Mitsubishi Mirage 2020 (giá khởi điểm: 13.995 USD)

9. Mitsubishi Mirage 2020 (giá khởi điểm: 13.995 USD)

10. Chevrolet Spark 2021 (giá khởi điểm: 13.400 USD)

10. Chevrolet Spark 2021 (giá khởi điểm: 13.400 USD)

Kim Trọng