Top 10 xe sedan thể thao tốt nhất thế giới năm 2021

19/09/2021 15:30

Trang Carbuzz vừa bình chọn danh sách 10 mẫu xe sedan thể thao tốt nhất năm 2021 để khách hàng tham khảo.

1. Porsche Taycan (giá: 79.900-103.800 USD)

1. Porsche Taycan (giá: 79.900-103.800 USD)

2. Mercedes-AMG CLA 45 (giá khởi điểm: 55.350 USD)

2. Mercedes-AMG CLA 45 (giá khởi điểm: 55.350 USD)

3. Honda Civic Si Sedan (giá: 25.200-25.400 USD)

3. Honda Civic Si Sedan (giá: 25.200-25.400 USD)

4. Mercedes-AMG CLA 35 (giá khởi điểm: 47.850 USD)

4. Mercedes-AMG CLA 35 (giá khởi điểm: 47.850 USD)

5. Volkswagen Jetta GLI (giá: 26.345-31.545 USD)

5. Volkswagen Jetta GLI (giá: 26.345-31.545 USD)

6. Mercedes-AMG E53 Sedan (giá khởi điểm: 73.900 USD)

6. Mercedes-AMG E53 Sedan (giá khởi điểm: 73.900 USD)

7. Mercedes-AMG S63 Sedan (giá khởi điểm: 151.600 USD)

7. Mercedes-AMG S63 Sedan (giá khởi điểm: 151.600 USD)

8. Mercedes-AMG A35 (giá khởi điểm: 45.850 USD)

8. Mercedes-AMG A35 (giá khởi điểm: 45.850 USD)

9. Mercedes-AMG C43 Sedan (giá khởi điểm: 56.500 USD)

9. Mercedes-AMG C43 Sedan (giá khởi điểm: 56.500 USD)

10. Subaru WRX Sedan (giá: 27.495-33.995 USD)

10. Subaru WRX Sedan (giá: 27.495-33.995 USD)

Kim Trọng