Công ty sản xuất xe máy bị xử lý do vi phạm quy trình xuất xưởng

17/08/2022 08:30

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản về việc xử lý sai phạm liên quan tới cấp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với Công ty TNHH Vmotor.

Văn bản do Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Nguyễn Tô An ký, gửi tới Công ty TNHH Vmotor. Theo văn bản, dựa trên kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng định kỳ tại Công ty TNHH Vmotor (báo cáo số 89229/02/06/22/01 từ ngày 20/7 – 22/7/2022) và biển biển ghi nhận số 001/26/07/2022/080 (ngày 26/7), Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận thấy Vmotor đã có các sai phạm liên quan đến cấp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng cho các xe do công ty sản xuất, lắp ráp.

Công ty TNHH Vmotor bị Cục Đăng kiểm Việt Nam ra văn bản xử lý sai phạm

Cụ thể, Vmotor đã không thực hiện việc quản lý, sử dụng, in ấn, cấp phát phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo quy định của công ty đề ra; Không in phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận phiếu; Báo cáo sử dụng phôi phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng không đúng với phiếu in thực tế; In phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng cho xe chưa được giám sát của Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc in cho xe không thuộc lô giám sát; Ngày in trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng trước ngày cơ quan quản lý chất lượng giám sát kiểm tra chất lượng xuất xưởng cho xe đạt yêu cầu; Không in nội dung trên phần lưu của phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Vmotor đã vi phạm quy định về việc cấp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng nêu tại điểm b, khoản 3, Điều 10 của Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT.

Về hình thức xử lý, một số giấy chứng nhận kiểu loại cấp cho xe nhãn hiệu VMOTOR sẽ không còn giá trị kể từ ngày 28/7/2022. Bao gồm các giấy chứng nhận kiểu loại cấp cho số loại 50V1, Vgo và 50EX.

Thêm vào đó, Cục Đăng kiểm yêu cầu Vmotor có văn bản giải trình chi tiết nguyên nhân. Đồng thời có ngay biện pháp khắc phục các sai phạm liên quan tới việc cấp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng. Cụ thể, dừng xuất xưởng các xe thuộc kiểu loại vi phạm và thu hồi phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đã cấp cho các xe chưa được cơ quan quản lý chất lượng giám sát kiểm tra.

Căn cứ vào văn bản giải trình của Vmotor, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Theo tra cứu, hiện Công ty TNHH Vmotor có địa chỉ tại Thôn Yên Phú, Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Người đại diện là Phạm Thành Long. Vị này đồng thời cũng là người đại diện của Công ty TNHH Eco Bike – Motor VN.

Cẩm Tú