Top 10 xe BMW có giá bán đắt nhất trong lịch sử

24/10/2022 07:30

Tạp chí Hot Cars đã liệt kê danh sách 10 xe ô tô BMW từng có giá bán đắt nhất trong lịch sử sản xuất của hãng xe Đức.

1. BMW 507 Touring Sports Car With HardTop 1957 (giá: 4,9 triệu USD)

1. BMW 507 Touring Sports Car With HardTop 1957 (giá: 4,9 triệu USD)

2. BMW 507 Series II Roadster 1958 (giá: 3 triệu USD)

2. BMW 507 Series II Roadster 1958 (giá: 3 triệu USD)

3. BMW M1 Procar 1980 (giá: 913.000 USD)

3. BMW M1 Procar 1980 (giá: 913.000 USD)

4. BMW 328 Roadster 1937 (giá: 846.743 USD)

4. BMW 328 Roadster 1937 (giá: 846.743 USD)

5. BMW i8 Concours d'Elegance Edition 2014 (giá: 825.000 USD)

5. BMW i8 Concours d'Elegance Edition 2014 (giá: 825.000 USD)

6. BMW 320i Turbo IMSA 1978 (giá: 731.000 USD)

6. BMW 320i Turbo IMSA 1978 (giá: 731.000 USD)

7. BMW M1 1981 (giá: 692.500 USD)

7. BMW M1 1981 (giá: 692.500 USD)

8. BMW M5 "30 Years Of M5" Limited Edition 2014 (giá: 700.000 USD)

8. BMW M5 "30 Years Of M5" Limited Edition 2014 (giá: 700.000 USD)

9. BMW 503 Cabriolet 1957 (giá: 583.000 USD)

9. BMW 503 Cabriolet 1957 (giá: 583.000 USD)

10. Paul Walker's BMW M1 AHG Studie (giá: 500.000 USD)

10. Paul Walker's BMW M1 AHG Studie (giá: 500.000 USD)

Kim Trọng