Top 10 xe hơi cỡ trung bán chạy nhất thế giới nửa đầu năm 2022

20/09/2022 13:30

Với doanh số 244 nghìn chiếc, Tesla Model 3 là mẫu xe hơi cỡ trung bán chạy nhất thế giới nửa đầu năm 2022.

1. Tesla Model 3 (doanh số: 244 nghìn chiếc, chiếm 7,4% thị phần)

1. Tesla Model 3 (doanh số: 244 nghìn chiếc, chiếm 7,4% thị phần)

2. Nissan Sylphy (doanh số: 230 nghìn chiếc, chiếm 7,0% thị phần)

2. Nissan Sylphy (doanh số: 230 nghìn chiếc, chiếm 7,0% thị phần)

3. Toyota Camry (doanh số: 192 nghìn chiếc, chiếm 5,8% thị phần)

3. Toyota Camry (doanh số: 192 nghìn chiếc, chiếm 5,8% thị phần)

4. BMW 3 Series (doanh số: 167 nghìn chiếc, chiếm 5,1% thị phần)

4. BMW 3 Series (doanh số: 167 nghìn chiếc, chiếm 5,1% thị phần)

5. Mercedes-Benz C-Class (doanh số: 139 nghìn chiếc, chiếm 4,2% thị phần)

5. Mercedes-Benz C-Class (doanh số: 139 nghìn chiếc, chiếm 4,2% thị phần)

6. BYD Qin Plus (doanh số: 132 nghìn chiếc, chiếm 4% thị phần)

6. BYD Qin Plus (doanh số: 132 nghìn chiếc, chiếm 4% thị phần)

7. Volkswagen Passat (doanh số: 131 nghìn chiếc, chiếm 4% thị phần)

7. Volkswagen Passat (doanh số: 131 nghìn chiếc, chiếm 4% thị phần)

8. Honda CR-V (doanh số: 117 nghìn chiếc, chiếm 3,5% thị phần)

8. Honda CR-V (doanh số: 117 nghìn chiếc, chiếm 3,5% thị phần)

9. Audi A4 (doanh số: 110 nghìn chiếc, chiếm 3,3% thị phần)

9. Audi A4 (doanh số: 110 nghìn chiếc, chiếm 3,3% thị phần)

10. BYD Han (doanh số: 97 nghìn chiếc, chiếm 2,9% thị phần)

10. BYD Han (doanh số: 97 nghìn chiếc, chiếm 2,9% thị phần)

Kim Trọng