Phanh tự động phát hiện và ngăn va chạm ô tô thế nào?

06/01/2019 08:00

Phanh tự động (AEB) là hệ thống an toàn có khả năng tự dừng xe chỉ trong một vài giây khi xuất hiện trường hợp khẩn cấp.

Phanh tự động (Auto Emergency Braking - AEB) là hệ thống an toàn có khả năng tự dừng xe chỉ trong một vài giây khi xuất hiện trường hợp khẩn cấp. Hệ thống AEB được coi là bước tiến mới trong việc đảm bảo an toàn giao thông tương tự như việc trang bị túi khí và dây an toàn. Tuy nhiên mục đích của AEB không chỉ dừng ở việc bảo vệ những người trong xe mà còn nhằm ngăn chặn tai nạn xảy ra, tránh tác động tiêu cực đến người tham gia giao thông.

Để hiểu thêm về hệ thống phanh tự động khẩn cấp AEB, mời các bạn cùng xem video dưới đây:

 

Nam Bá